Skip to main content

Zakupy z historią

Mogłoby się wydawać, że sklepy, domy towarowe czy same zakupy, to wynalazek współczesności. Nic bardziej mylnego, handel istnieje bowiem od zarania dziejów i jest nieodłącznie związany z każdą cywilizacją starożytną. Powodem jego inicjowania był między innymi niedobór poszczególnych surowców na konkretnych terenach, a tym samym z koniecznością ich sprowadzania. Podobnie jak w innych dziedzinach i […]

Czytaj więcej

Turystyka zakupowa – podstawowe założenia

W czasach rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego zaobserwować można między innymi wzrost zainteresowania podróżami. Ich powody są najróżniejsze, coraz częściej jednak występuje zjawisko tak zwanej turystyki zakupowej. Jak je zdefiniować? Jako nowoczesną formę turystyki, wspieraną przez osoby, dla których zakup towarów poza ich zwykłym otoczeniem jest głównym czynnikiem odbycia podróży. Ten typ turystyki związany jest głównie z […]

Czytaj więcej

Skąd wziął się e-commerce?

Na samym początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie – czym właściwie jest e-commerce? Najkrócej, jest to całość procesów handlowych, które zawieraną są z wykorzystaniem Internetu (lub innych sieci). Towar lub usługa zamawiany jest w sieci, płatność i dostawa zaś dokonana może zostać poza nią (jednak nie we wszystkich przypadkach). Wśród najpopularniejszych form tak zwanego e-handlu […]

Czytaj więcej

Reklama a sposoby „robienia” zakupów

„Reklama jest dźwignią handlu” – powiedzenie to znają wszyscy. Sukces danej firmy bardzo często nie zależy od rodzaju oferowanych przez nią produktów i usług, lecz właśnie od szeroko rozumianego marketingu. Istotny jest przede wszystkim jego przekaz, a tym samym kwestia podejścia do potencjalnego konsumenta. Według specjalistów wyróżnić można dwa sposoby podejmowania decyzji o konkretnym zakupie. […]

Czytaj więcej