Skip to main content

Turystyka zakupowa – podstawowe założenia

W czasach rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego zaobserwować można między innymi wzrost zainteresowania podróżami. Ich powody są najróżniejsze, coraz częściej jednak występuje zjawisko tak zwanej turystyki zakupowej. Jak je zdefiniować? Jako nowoczesną formę turystyki, wspieraną przez osoby, dla których zakup towarów poza ich zwykłym otoczeniem jest głównym czynnikiem odbycia podróży. Ten typ turystyki związany jest głównie z […]

Czytaj więcej